147032

lv夏日系列,男士tattoo高帮帆布运动鞋!
🌋火山橙✖🌊湖水蓝
-鞋面选用路易家经典Monogram帆布拼接缤纷意趣,搭配之字缝线和橡胶外底,鞋身有L -V字母刺绣!手工全套楦工艺,百分百还原,百搭单品,推荐入手!

Size:38-44(45定做).

147032 CNY: 420

lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032lv夏日系列男士tattoo高帮帆布147032
WeChat: hub369
6703人已关注
分享到:
赞(0)