873960

Dior Book Tote 托特包可收纳各种日常用品,通体饰以出自艺术家 Pietro Ruffo 之手的奶白色和黑色Zodiac 图案刺绣,正面饰以标志。手袋体现标志性的精湛工艺,可手提或肩背。 款号:1286 尺寸:36.5X28X16cm.
873960_540

873960_540873960_540873960_540873960_540873960_540873960_540873960_540873960_540873960_540

Wechat : hub369
Telegram: hub369
12000人已关注