254992

G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾,独家高端客供特别渠道,丹麦客供顶级纯羊绒面料。看品质就知道没有几个工厂能出的货。原版意大利定制!新设计师杨紫球花卉系列….强烈推荐必收百搭单品。上身100个赞!尺寸size:100*200cm,100%cashmere顶级300支纯羊绒,编号K1506。.
254992. CNY: 190

G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190G家法国专柜同步上新玫瑰印花长巾独家254992_190

WeChat: hub369
6703人已关注
分享到:
赞(0)